Hurtigt tilbage efter hjernerystelse

Hos ProAlign har vi hjulpet mange idrætsudøvere tilbage til deres idrætsgren efter en hjernerystelse. Vi laver en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og screener ved hjælp af C3Logix, som er et screeningsredskab udviklet i USA. C3Logix tester for symptomer på hjernerystelse. C3Logix tester neurokognitivt for syn, balance, simpel reaktionstid, valgt reaktionstid og hurtighed ved “trail making”.

Vi er de ENESTE i Danmark, som laver denne omfattende screening, og den er med til at guide os ifht. genoptræningen. Den hjælper os nemlig til at vurdere, hvilken del af hjernen som er traumatiseret, og på baggrund af denne viden kan vi optimere behandlingen og lave et individuelt forløb.

Pris
  • Hjernerystelsesscreening af specialiseret sportsfysioterapeut:
    • 3.000 kr. for 120 min.
  • Hjernerystelsesscreening af fysioterapeut:
    • 1.600 kr. for 120 min.
  • Kun iPad-screening:
    • 900 kr. for 60 min.

En hjernerystelse opstår ved at en eksternt kraft rammer kraniet og kaster hjernen rundt inde i kraniet. Traumer mod hovedet er en hyppig hændelse i mange idrætsgrene – særligt i idrætsgrene med fysisk kontakt (Giza et al., 2013). Syndromet kaldes internationalt for concussion og defineres som “Immediate and transient alteration in brain function, including alteration of mental status and level of consciousness, resulting from mechanical force or trauma”. Dvs. hjernen påvirkes af udefrakommende slag, rotation, acceleration og/eller kraft.

Kun i sjældne tilfælde mister idrætsudøveren bevidstheden, og det kan derfor være svært at diagnostisere en hjernerystelse (McCrory et al., 2013b). Der findes ingen diagnostiske undersøgelser (Røntgen, MR-scanning, CT-scanning) som kan påvise en hjernerystelse, og derfor kan det være udfordrende for professionelle i sundhedsvæsenet at håndtere en patient med hjernerystelse korrekt.

Tilbage til skole og idræt efter hjernerystelse

Morten Høgh, der underviser for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, illustrerer her den bedste måde at komme tilbage til sport og skole efter en hjernerystelse.

Kom sikkert tilbage til din sport efter en hjernerystelse

Anbefalinger fra DIF og DSSF for, hvordan man kommer tilbage til idræt efter en sportshjernerystelse. Her kan du se, hvordan du for hvert trappetrin kan øge din aktivitet indtil du når tilbage på det niveau, du var på, før skaden skete.