Ultralydsscanning

ULTRALYDSSCANNING GIVER KNIVSKARPE DIAGNOSER

Når du har fået en skade, er det afgørende for, hvor hurtigt du bliver 100% klar igen, at du får den korrekte behandling og genoptræning. Ultralydsscanning er et stærkt diagnostisk redskab, som kan hjælpe til at vurdere, hvordan den individuelle behandling og træning bør tilrettelægges, så du bedst muligt kan vende tilbage til din sport uden risiko for yderligere overbelastning og nye skader.

Hos ProAlign tilbyder vi ultralydsscanning som del af din kliniske undersøgelse og dit videre behandlingsforløb. Ved hjælp af ultralydsscanning kan muskler, sener og led analyseres detaljeret, og det gør det muligt at foretage en mere præcis vurdering og bedømmelse af vævets tilstand. Ultralydsscanning er en undersøgelse, som ikke indebærer nogen form for stråling og som er uden biologiske skadevirkninger eller bivirkninger. Derfor kan den foretages løbende uden risiko for dig som patient.

Hvad er ultralydsscanning?

Ultralyd er en scanningsform, hvor lydbølger med frekvenser der er højere end dem, der kan høres af mennesker (> 20.000 Hz) sendes ind i vævet ved hjælp af en transducer og returneres som billeder på en skærm. Ved scanningen kan behandleren ved hjælp af de billeder lydbølgerne laver  se, hvordan de forskellige vævsstrukturer bevæger sig i forhold til hinanden.

HVILKE PROBLEMATIKKER KAN ULTRALYDSSCANNING BRUGES TIL:

  • Inflammatoriske tilstande i forbinde med overbelastning omkring sener (f.eks. achillessene, svangsene, knæskalssenen eller ved senetilhæftningen på skinnebenet)
  • Rupturer/overrivninger i sener og muskler
  • Bruskskader (f.eks. brusken på knoglerne og ledfladerne)
  • Væskeansamlinger i omslagsfoldene omkring led
  • Træthedsbrud i rørknogler (f.eks. skinneben, lægben og fodrodsknoglerne i foden)

 

Fysioterapeuter er som faggruppe godkendt til, at måtte ultralydsscanne. Dette blev bekræftet af Sundhedsstyrelsen har i 2011, som gav Danske Fysioterapeuter medhold i, at fysioterapeuter gerne må stille diagnoser på baggrund af deres scanninger. Ref: “Fysioterapeuten” nr. 15, 2011.