Søg

Akut Idrætsfysioterapi

Pludseligt sker det, mens adrenalinen er høj, vævet er varmt og blodgennemstrømningen stor; du bliver skadet.

Typisk træder du forkert, falder, støder ind i en anden, får en tackling eller bliver skubbet. Skaden kan være lige fra en let forstuvning til knoglebrud.

Hvad gør du nu?
Omfanget af en pludselig opstået idrætsskade kan være svært at bedømme straks efter uheldet. Hvordan du takler situationen er derfor ekstrem vigtigt for det videre forløb og skadens ophelingsproces.

Hvad skete der?
Hvis du hørte eller følte et ”pop”, smæld, knæk eller lignende, så skal skaden behandles med det samme og du bør ikke forsætte med aktiviteten. Det er en god ide at få skaden undersøgt på skadestuen med det samme eller af en idrætsmedicinsk specialist hurtigst muligt.

Hvis skaden er af mindre omfang, er det stadig en rigtig god ide af få behandling med det samme for at nedsætte risikoen for en ny skade oveni og samtidig nedsætte ophelingstiden.

Symptomer på en akut skade:
Udover pludselig smerte er der også andre tegn, der karakteriserer denne skadestype:

  • Rødme
  • Lokal trykømhed
  • Varme
  • Hævelse

Foretager du den korrekte førstehjælp eller ej?
Akut skadesbehandling: HER og NU – JO HURTIGERE JO BEDRE!!

POLICE-principperne

  • Protection (stop aktiviteten og beskyt vævet)
  • OL: Optimal Loading (belast til tolerancegrænsen)
  • I (is kan tage smerterne)
  • C: Compression (påfør et elastikbind så hurtigt som muligt)
  • E: Elevation (hold den skadede legemsdel hævet over hjertehøjde)

Efter de første 30 minutters behandling lægger du en relativ stram kompression, hvor du ikke hindrer blodtilførslen.

E – ”Elevation”
Den skadede legemsdel skal hæves over hjertehøjde. Dette opnås lettest ved, at du lægger dig ned.

Når legemsdelen hæves, nedsættes blodtilførslen, og blodtrykket og blodets tilbageløb optimeres ved hjælp af tyngdekraften. Så længe der er øget hævelse og blødning, bør du hæve legemsdelen for at hjælpe helingsprocessen.

Husk

Akutte skader må aldrig varmebehandles eller masseres.

Basiskendskaber til førstehjælp er vigtigt for at kunne behandle en akut idrætsskade.