Hos ProAlign har vi stor erfaring med behandling af med kroniske skader. Vi har fokus på at hjælpe dig med at optimere din livsstil. Når du har en kronisk skade, vil du ofte opleve længerevarende smerter og nedsat livskvalitet. Hos ProAlign lytter vi til dine problematikker og du er i centrum. Sammen finder vi de værktøjer, som kan hjælpe dig til at reducere og håndtere dine smerter i hverdagen.

Hvad er smerter?
“Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet med aktuel eller potentiel vævsbeskadigelse, eller som beskrives i vendinger svarende til en sådan beskrivelse” International Association for the Study of Pain, IASP

Smerter inddeles typisk i akutte og kroniske smerter, hvor den akutte smerter er et biologisk advarselssignal og kroppens øjeblikkelige erkendelse af potentiel vævsskade. Akutte smerters formål er at beskytte det beskadigede område mod yderligere vævsskade.

En kronisk eller længerevarende smerte er en tilstand, som har varet længere end 3-6 måneder, og som går ud over den normale vævshelingsperiode. I Danmark lider 825.000 danskere af længerevarende smerter, der ofte kan have mange ledsagesymptomer som eksempelvis søvnforstyrrelser, nedsat aktivitet og nedsat livskvalitet.

De bagvedliggende årsager til kroniske smerter er individuelle for den enkelte patient og er et komplekst samspil af fysiske og psykiske faktorer samt de miljøer, patienten lever i.

Vores behandlere

Klinikkens behandlere arbejder multidimensionelt ud fra den bio-psyko-sociale model, hvor en patient-centreret tilgang med en tæt terapeut/patient-alliance identificerer og adresserer de individuelle, psykosociale faktorer, der er relevante for den konkrete behandling.