Den 25. Maj 2018 træder EU’s Geneal Data Protection Regulation (GPDR) i kraft. Det betyder også at vi skal gøre det endnu mere tydeligt for dig som kunde og/eller patient, hvordan vi behandler dine data.

Hvad er GDPR?

Geneal Data Protection Regulation (GPDR), som vi i Danmark kalder ”Persondataforordningen”, er EU’s regulativ for beskyttelse af persondata, som gælder i alle medlemslande. GDPR giver personer udvidet ret til at få oplyst, rettet eller slettet data, som virksomheder eller organisationer har om dem. Der gælder dog særlige regler for sundhedsdata, læs mere herom i ProAlign’s Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed

Hvad er persondata

”Persondata” betyder alle informationer i relation til en identificeret og identificerbar fysisk person. Eksempler på persondata er; navn, e-mail, adresse, CPR-nr., helbredsoplysninger, privatnumre, fingeraftryk, portrætfoto, civilstatus og IP-adresse. Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018, og det vil ændre måden alle i EU arbejder med personfølsomme data.