Søg

Fibersprængning og
forstrækning

En fibersprængning opleves typisk som en pludselig, skarp smerte i musklen, hvorefter det kan være svært at bruge musklen normalt.

En fibersprængning er en akut eller længerevarende skade på vævet i en muskel eller en sene, typisk i muskelsene-overgangen. Fibersprængninger formodes at forekomme, når musklen udsættes for en trækkraft, der overstiger vævets kapacitet. Dvs. der kommer et riv/stræk i musklen, som den ikke kan modstå, hvorefter nogle eller alle muskelfibrene rives over.

Risikoen for at få en fibersprængning/forstrækning er størst i sport, der involverer eksplosive sprintaktioner og retningsskift.

En fibersprængning kan kategoriseres som en muskelskade og er en af de hyppigste former for idrætsrelaterede skader. Eksempelvis udgør fibersprængninger 46 % af alle skader i fodbold, og op til 37 % af spillerne vil i løbet af en sæson opleve at miste et træningspas og/eller kampe som følge af en muskelskade.

tre eksempler på muskelfibre med en fibersprængning

DE FIRE HYPPIGSTE FIBERSPRÆNGNINGER / MUSKELSKADER ER:

  • Baglårsskader
  • Adduktorskader (inderlåret)
  • Forlårsskader
  • Lægskader

 

Helingen af en fibersprængning afhænger af skadens omfang og placeringen af skaden. Desuden har genoptræningens forløb afgørende betydning. Et studie fra 2017 fandt, at tidlig genoptræning allerede 2 dage efter pådragelsen af en fibersprængning medførte, at udøverne vendte tilbage til deres sport 3 uger tidligere uden større risiko for re-skade sammenlignet med den gruppe, der først begyndte genoptræning 1 uge efter skaden var opstået. 

Kilder:

  • Fagligt katalog, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (2019): ”Akutte muskelskader i idræt”.
  • ”Fysioterapeuten” nr. 4, 101. Årgang (2019): ”Behandling af akutte muskelskader”.
  • Bayer ML, Magnusson SP, Kjaer M. ”Early versus delayed rehabilitation after acute muscle injury”. N Engl J Med 2017;377:1300-1.

Hos ProAlign får du den optimale behandling og genoptræning af din fibersprængning/muskelskade, så du kan vende tilbage til din sport, så hurtig som muligt. Vi udfører en grundig, individuel undersøgelse, der danner grundlag for en tilpasset behandling og et individuelt øvelsesprogram. I genoptræningen er der fokus på korrekt, tilpasset belastning af den involverede kropsdel, så du sikkert kan vende tilbage til din sport hurtigt og uden gener.

ProAlign tilbyder som en af de eneste klinikker i Danmark træning på det vægtaflastende løbebånd AlterG, hvor du kan gradvist øger belastningen, således at muskelvævet belastes korrekt og helingen optimeres.

kvinde der løber på et AlterG løbebånd