Skinnebensbetændelse (Medial Tibial Stress Syndrome)

Overbelastningsskader relateret til underbenet udgør overordnet ca. 10 % af alle overbelastningsskader, og det estimeres at skinnebensbetændelse, ”Medial Tibial Stress Syndrome”, udgør omkring 60 % af alle overbelastningsskader i underbenet.

Symptomerne udløses typisk før, under eller efter en aktivitet og beskrives som en smerte lokaliseret til forsiden og indersiden af skinnebenet.

Generelt opstår overbelastningsskader som resultatet af ændring i træningsmønster, og sportsgrene som involverer gentagne hop og/eller sætter store krav til eksplosivitet er i større risiko for at udvikle tilstanden.

Underbenet (crus)

Underbenet består af to knogler; lægbenet (fibula) og skinnebenet (tibia), og har tre muskelloger: én på forsiden af underbenet, én på siden og én på bagsiden.

Musklerne omkring skinnebenet og læggen bidrager til stabilitet over knæet og anklen og er ligeledes med til at generere eksplosivitet og kraft ved aktiviteter som løb, hop og gang.

Risikofaktorer for skinnebensbetændelse
  • Nedsat muskestyrke – Især af læg muskulaturen (Soleus mm)
  • Øget løbedistance indenfor en uge
  • Tidligere løbeskade
  • Køn (kvinder udvikler tilstanden tre gange hyppigere end mænd)
  • Overvægt
  • Øget pronation (platfod)

Kilder:

  • Brukner & Kahn (2017): ”Clinical Sports Medicine, 5th. Edition”
  • Bojsen-Møller F et al. (2014): ”Bevægeapparatets anatomi”
  • Fagligt katalog, Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (2019): ”Medial Tibial Stress Syndrome (MTSS)”.
Behandling af skinnebensbetændelse

Hos ProAlign kan vi hjælpe dig med at få den rigtige behandling af dine skinneben, så du kan  løbe og hoppe igen uden smerter. Vi udfører en grundig, individuel undersøgelse, der danner grundlag for en tilpasset behandling og et individuelt øvelsesprogram.

Behandlingen kan omfatte high power laser, elektroterapi og manuel behandling. Vores AlterG Anti-Gravity løbebånd kan også hjælpe dig med komme i gang med at løbe igen og her kan vi specifikt til din problematik justere på din vægtbæring, således at du løber uden smerter og langsomt progredieres tilbage til dit normale niveau.