Søg

ProAlign Akkrediteret

ProAlign er blevet akkrediteret af IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Akkrediteringen er det fineste kvalitetsstempel en fysioterapeutisk klinik kan opnå, og er vores patienters sikkerhed for at vi lever op til de højeste faglige standarder for kvalitet og patientsikkerhed.

IKAS har udført et omfattende review af alle facetter af ProAligns arbejde med kvalitet og sikkerhed, og på baggrund af dette er ProAlign blevet akkrediteret på følgende områder:

  • Faglig kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis
  • Kompetenceudvikling
  • Patientsikkerhed
  • Information til patienter
  • Patienternes oplevelse af kvalitet
  • Kommunikation med læge og kommune
  • Procedurer i forbindelse med patientjournalen
  • Procedurer i forbindelse med utilsigtede hændelser
  • Datasikkerhed og diskretion
  • Hygiejne

Det er fysioterapeuternes brancheorganisation Danske Fysioterapeuter, der står bag akkrediterings-ordningen.

ProAlign-Akkrediteringsbevis