Søg

Idrætsfysioterapi

specialist

Kendetegn
Akut idrætsskade: Frisk blødning, hævelse, rødme, lokal temperaturstigning, smerter og funktionsstab.
Kronisk idrætsskade: Tiltagende ødelæggelse af væv, som kan tage måneder, før det viser sig som en skade. Smerterne øges langsomt, og vævet nedbrydes f.eks. pga. overtræning, for høj intensitet eller for lidt restitution.

LÆS MERE OM AKUT IDRÆTSFYSIOTERAPI

Idrætsfysioterapeuten

Er en fysioterapeut, som er specialiseret i at forstå idrætsudøveres særlige udfordringer og behov og har kendskab til den konkrete sportsgren. Dette er vigtigt for at kunne diagnosticere skaden og anvise den korrekte og mest effektive behandling og genoptræning.

Idrætsfysio’en genkender og analyserer mekanismer, der forårsager skadesudviklingen og formår at planlægge et specifikt genoptræningsprogram med det formål at hjælpe sportsudøveren hurtigt tilbage til samme aktivitetsniveau som før skaden.

I Danmark er der årligt 750.000 idrætsskader. 90% af disse kræver ikke kirurgisk behandling men genoptræning.

Typiske idrætsskader er muskel-, sene- og skeletskader, der defineres som akutte og kroniske (overbelastnings)skader.

“Retur til sport”-testen
Alle idrætsudøvere, lige fra motionister til topatleter, ønsker at returnere til deres sport hurtigst muligt og kan have svært ved at acceptere helingstiden for deres skade. Tommelfingerreglen er, at udøveren kan genoptage sin sport, når 90% af den tidligere kapacitet er opnået og deltage i konkurrencer ved 100% restitution. Dette kan testes med ProAligns skræddersyede “retur til sport”-test.