Søg

Hjernerystelse

Hjernerystelse konsultation og behandling

DERFOR BRUGER VI C3LOGIX

ProAlign er de ENESTE i Danmark, som laver denne omfattende screening. Derfor har vi et yderst omfattende datagrundlag for din behandlingsplan og kan skræddersy en genoptræning, der tager højde for alle dine problematikker. Hjernerystelses-screeningen hjælper os nemlig til at vurdere, hvilken del af hjernen som er traumatiseret og på baggrund af denne viden, kan vi optimere behandlingen og lave et individuelt forløb..

Priser

Hjernerystelsesscreening af specialiseret sportsfysioterapeut

 • 3.000 kr. for 120 min.
 • Inkluderer iPad-screening med C3logix: post concussion symptom scale (PCSS), neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), og neurokognitive test. Om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening og/eller Buffalo Concussion Treadmill Test/Buffalo Concussion Bike Test. 
 • Vi vejleder og guider i post-concussion genoptræning- og fysioterapeutisk behandlingsforløb. 
 • Vi vejleder og guider i gradueret retur til job, skole og sport. 

Hjernerystelsesscreening af fysioterapeut

 • 1.600 kr. for 120 min.
 • Inkluderer iPad-screening med C3logix: post concussion symptom scale (PCSS), neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), og neurokognitive test. Om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening og/eller Buffalo Concussion Treadmill Test/Buffalo Concussion Bike Test. 
 • Vi vejleder og guider i post-concussion genoptræning- og fysioterapeutisk behandlingsforløb. 
 • Vi vejleder og guider i gradueret retur til job, skole og sport. 

Baseline test (før sæsonstart)

Baseline test før skaden sker: Hjernerystelses iPad-screening med C3Logix.

 • 900 kr. for 60 min.

Baseline test (før sæsonstart)

Baseline test før skaden sker: HUBER 360 screening (neuromuskular funktionsscreening).

 • 900 kr. for 60 min.

En hjernerystelse opstår ved at en ekstern kraft rammer kraniet og kaster hjernen rundt inde i kraniet. Traumer mod hovedet er en hyppig hændelse i mange idrætsgrene – særligt i idrætsgrene med fysisk kontakt (Giza et al., 2013). Skaden kaldes internationalt for concussion og defineres som “Immediate and transient alteration in brain function, including alteration of mental status and level of consciousness, resulting from mechanical force or trauma”. Dvs. hjernen påvirkes af udefrakommende slag, rotation, acceleration og/eller kraft.

Kun i sjældne tilfælde mister idrætsudøveren bevidstheden (5-8%), og det kan derfor være svært at diagnostisere en hjernerystelse (McCrory et al., 2013). Der findes ingen diagnostiske teknologier (røntgen, MR-scanning, CT-scanning) som kan påvise en hjernerystelse, og derfor kan det være udfordrende for professionelle i sundhedsvæsenet at behandle en patient med hjernerystelse korrekt.

Hjernerystelse symptomer

Somatiske symptomer

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Balanceproblemer
 • Kvalme/opkast
 • Synsforstyrrelser

Kognitive symptomer

 • Forvirring
 • Hukommelsesbesvær
 • Desorientering
 • Følelse af at være omtåget
 • Tomt blik, kan ikke fokusere
 • Forsinket verbal og motorisk respons, sløret og usammenhængende tale
 • Udtalt træthed
 • Bevidsthedstab

Søvn symptomer

 • Problemer med at falde i søvn
 • Sover mere end sædvanligt
 • Sover mindre end sædvanligt

Affektive symptomer

 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Irritabilitet
 • Udmattet
 • Nervøs, bekymret
 • Ked af de

Faresignaler - Ring efter ambulance

Hvis der efter en skade er mistanke om, eller observeres een eller flere af følgende symptomer eller klager, skal idrætsudøveren sikkert og straks fjernes fra kamp/træning. Hvis der ikke er en læge eller fysioterapeut til stedet, tilkaldes en ambulance:

Symptomer

 • Nakkesmerter eller ømhed
 • Dobbeltsyn
 • Svaghed eller snurren/brændende fornemmelse i arme eller ben
 • Svær eller tiltagende hovedpine
 • Anfald eller krampe
 • Tab af bevidsthed
 • Påvirket bevidsthedsniveau
 • Opkastning
 • Tiltagende rastløs, ophidset eller irritabel

Hvad skal man gøre hvis man får hjernerystelse?

 • Ro 1-3 dage; lidt bevægelse og kognitivt lidt læsning, begynd ADL, retur til skole/sport
 • Obs behov for modification af skolearbejdet
 • Ingen Return To Play (RTP) før succesfuld Retur Til Skole (RTS)
 • ALDRIG Retur-Til-Sport samme dag!

Hvor hurtigt kommer symptomer på hjernerystelse?

 • Oftest øjeblikkeligt men kan også vare op til 48 timer før de tiltager

Hvornår forsvinder hjernerystelse?

 • Symptomer kan tage længere end hos voksne (voksen >10-14 dage, børn >4 uger)
 • Symptomer som vedvare over 4 uger, bør du henvisning til ekspert 
TILBAGE TIL SKOLE OG IDRÆT EFTER HJERNERYSTELSE

Morten Høgh, der underviser for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, illustrerer her den bedste måde at komme tilbage til sport og skole efter en hjernerystelse.

KOM SIKKERT TILBAGE TIL DIN SPORT EFTER EN HJERNERYSTELSE

Anbefalinger fra DIF og DSSF for, hvordan man kommer tilbage til idræt efter en sportshjernerystelse. Her kan du se, hvordan du for hvert trappetrin kan øge din aktivitet indtil du når tilbage på det niveau, du var på, før skaden skete.