Hurtigt tilbage efter hjernerystelse

Hos ProAlign har vi hjulpet mange sportsfolk tilbage til deres sport efter en hjernerystelse. Vi laver en grundig fysioterapeutisk undersøgelse og screener ved hjælp af C3Logix, som er et screeningsredskab udviklet i USA. C3Logix tester for symptomer på hjernerystelse. C3Logix tester neurokognitivt for syn, balance, simpel reaktionstid, valgt reaktionstid og hurtighed ved “trail making”.

Udover C3Logix tester vi VOMS – det vestibular ocular motoriske system, hvor vi kan vurdere dit syn. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt også at teste på HUBER 360. Her foretages en avanceret neuromuskulær funktionsscreening, hvor der testes for balance, styrke og neuromuskulær kontrol.

ProAlign er de ENESTE i Danmark, som laver denne omfattende screening. Derfor har vi et yderst omfattende datagrundlag for din behandlingsplan og kan skræddersy en genoptræning, der tager højde for alle dine problematikker. Hjernerystelses-screeningen hjælper os nemlig til at vurdere, hvilken del af hjernen som er traumatiseret og på baggrund af denne viden, kan vi optimere behandlingen og lave et individuelt forløb.

Derfor bruger vi C3logix

C3logix måleredskab

En hjernerystelse opstår ved at en ekstern kraft rammer kraniet og kaster hjernen rundt inde i kraniet. Traumer mod hovedet er en hyppig hændelse i mange idrætsgrene – særligt i idrætsgrene med fysisk kontakt (Giza et al., 2013). Skaden kaldes internationalt for concussion og defineres som “Immediate and transient alteration in brain function, including alteration of mental status and level of consciousness, resulting from mechanical force or trauma”. Dvs. hjernen påvirkes af udefrakommende slag, rotation, acceleration og/eller kraft.

Kun i sjældne tilfælde mister idrætsudøveren bevidstheden, og det kan derfor være svært at diagnostisere en hjernerystelse (McCrory et al., 2013b). Der findes ingen diagnostiske teknologier (røntgen, MR-scanning, CT-scanning) som kan påvise en hjernerystelse, og derfor kan det være udfordrende for professionelle i sundhedsvæsenet at behandle en patient med hjernerystelse korrekt.

PRISER


Hjernerystelsesscreening af specialiseret sportsfysioterapeut

 • 3.000 kr. for 120 min.
  • Inkluderer iPad-screening med C3logix, neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), fysioterapeutisk behandling og retur-til-sport vejledning, instruktion i post-concussion genoptræning og om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening.

  Hjernerystelsesscreening af fysioterapeut

  • 1.600 kr. for 120 min.
   • Inkluderer iPad-screening med C3logix, neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), fysioterapeutisk behandling og retur-til-sport vejledning, instruktion i post-concussion genoptræning og om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening.

   Baseline test (før sæsonstart)

   Kun iPad-screening med C3Logix og post-concussion genoptræningsvejledning

   • 900 kr. for 60 min.

    Baseline test (før sæsonstart)

    Kun HUBER 360 screening og post-concussion genoptræningsvejledning

    • 900 kr. for 60 min.
    Tilbage til skole og idræt efter hjernerystelse

    Morten Høgh, der underviser for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, illustrerer her den bedste måde at komme tilbage til sport og skole efter en hjernerystelse.

    Klik på billedet for at forstørre det.

    Kom sikkert tilbage til din sport efter en hjernerystelse

    Anbefalinger fra DIF og DSSF for, hvordan man kommer tilbage til idræt efter en sportshjernerystelse. Her kan du se, hvordan du for hvert trappetrin kan øge din aktivitet indtil du når tilbage på det niveau, du var på, før skaden skete.

    Klik på billedet for at forstørre det.