Hjernerystelse

Hjernerystelse behandling

En hjernerystelse opstår ved at en ekstern kraft rammer kraniet og kaster hjernen rundt inde i kraniet. Traumer mod hovedet er en hyppig hændelse i mange idrætsgrene – særligt i idrætsgrene med fysisk kontakt (Giza et al., 2013). Skaden kaldes internationalt for concussion og defineres som “Immediate and transient alteration in brain function, including alteration of mental status and level of consciousness, resulting from mechanical force or trauma”. Dvs. hjernen påvirkes af udefrakommende slag, rotation, acceleration og/eller kraft.

Kun i sjældne tilfælde mister idrætsudøveren bevidstheden, og det kan derfor være svært at diagnostisere en hjernerystelse (McCrory et al., 2013b). Der findes ingen diagnostiske teknologier (røntgen, MR-scanning, CT-scanning) som kan påvise en hjernerystelse, og derfor kan det være udfordrende for professionelle i sundhedsvæsenet at behandle en patient med hjernerystelse korrekt.

Hjernerystelse symptomer

 • Hovedpine
 • “Trykken i hovedet”
 • Balanceproblemer
 • Kvalme eller opkast
 • Døsighed
 • Svimmelhed
 • Sløret syn
 • Lysfølsomhed
 • Lydfølsomhed
 • Træthed eller energiforladt
 • Utilpadshed
 • Mere emotionel
 • Mere irritabel
 • Tristhed
 • Nervøs eller angst
 • Nakkesmerter
 • Koncentrationsbesvær
 • Hukommelsesbesvær
 • Følelse af at være sløv
 • Følelse af at være omtåget

Priser

Hjernerystelsesscreening af specialiseret sportsfysioterapeut

 • 3.000 kr. for 120 min.
 • Inkluderer iPad-screening med C3logix, neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), fysioterapeutisk behandling og retur-til-sport vejledning, instruktion i post-concussion genoptræning og om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening.

Hjernerystelsesscreening af fysioterapeut

 • 1.600 kr. for 120 min.
 • Inkluderer iPad-screening med C3logix, neuromuskulærscreening, vestibular-ocular motorscreening (VOMS), fysioterapeutisk behandling og retur-til-sport vejledning, instruktion i post-concussion genoptræning og om nødvendigt HUBER 360 neuromuskular funktionsscreening.

Baseline test (før sæsonstart)

Kun iPad-screening med C3Logix og post-concussion genoptræningsvejledning

 • 900 kr. for 60 min.

Baseline test (før sæsonstart)

Kun HUBER 360 screening og post-concussion genoptræningsvejledning

 • 900 kr. for 60 min.

Udtalelser

Hej Dorte
 
Det er nu gået lidt tid siden jeg var hos dig sidst og jeg tror at forsikringsselskabet vil afslutte mig nu 🙂
 
Jeg ville egentlig bare sige dig tusinde tak for alt din hjælp og støtte i forbindelse med mit trafikuheld. Hvis det ikke var for dig ville jeg aldrig være kommet så meget tilbage som jeg har gjort. Selv om jeg ikke er 100% som før ulykken og nok heller ikke kommer det, så er jeg sikker på at jeg kun er kommet så langt pga. din viden og din evne til at tilpasse genoptræningen efterhånden.
Det har været virkelig rart og trykt at kunne mærke din ambitiøse og empatisk tilgang til mig under behandlerne. Det var også fedt at fornemme at du holder dig opdateret med den nyeste viden indenfor dit område 
 
Så igen tusinde tak for din hjælp – ønsker dig det bedste 🙂
 
Mvh
Jane
TILBAGE TIL SKOLE OG IDRÆT EFTER HJERNERYSTELSE

Morten Høgh, der underviser for Dansk Selskab for Sportsfysioterapi, illustrerer her den bedste måde at komme tilbage til sport og skole efter en hjernerystelse.

Klik på billedet for at forstørre det.

KOM SIKKERT TILBAGE TIL DIN SPORT EFTER EN HJERNERYSTELSE

Anbefalinger fra DIF og DSSF for, hvordan man kommer tilbage til idræt efter en sportshjernerystelse. Her kan du se, hvordan du for hvert trappetrin kan øge din aktivitet indtil du når tilbage på det niveau, du var på, før skaden skete.

Klik på billedet for at forstørre det.

Somatiske symptomer

 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Balanceproblemer
 • Kvalme/opkast
 • Synsforstyrrelser

Kognitive symptomer

 • Forvirring
 • Hukommelsesbesvær
 • Desorientering
 • Følelse af at være omtåget
 • Tomt blik, kan ikke fokusere
 • Forsinket verbal og motorisk respons, sløret og usammenhængende tale
 • Udtalt træthed
 • Bevidsthedstab

Søvn symptomer

 • Problemer med at falde i søvn
 • Sover mere end sædvanligt
 • Sover mindre end sædvanligt

Affektive symptomer

 • Følelsesmæssig ustabilitet
 • Irritabilitet
 • Udmattet
 • Nervøs, bekymret
 • Ked af det

Idrætsudøvere med formodet hjernerystelse bør:

 • Være under opsyn i timerne efter (mindst de første 1-2 timer).
 • Ikke drikke alkohol
 • Ikke indtage håndkøbs- eller receptpligtig medicin
 • Ikke sendes alene hjem. De bør være under opsyn af en ansvarlig voksen
 • Ikke føre et motorkøretøj før lægen har givet lov

Hvordan tjekker man for hjernerystelse? - Observerbare tegn

Synlige tegn på mulig hjernerystelse

 • Ligger ubevægelig på jorden
 • Læmge om at komme op efter direkte eller indirekte slag mod hovedet
 • Desorienteret eller forvirret, eller ude af stand til at besvare spørgsmål ordentligt
 • Blankt eller fjernt blik
 • Balance- eller gangbesvær
 • Ukoordinerede bevægelser. Snublende langsomme, besværede bevægelser
 • Ansigtsskader efter hovedtraume

Faresignaler - Ring efter ambulance

Hvis der efter en skade er mistanke om, eller observeres een eller flere af følgende symptomer eller klager, skal idrætsudøveren sikkert og straks fjernes fra kamp/træning. Hvis der ikke er en læge eller fysioterapeut til stedet, tilkaldes en ambulance:

Symptomer

 • Nakkesmerter eller ømhed
 • Dobbeltsyn
 • Svaghed eller snurren/brændende fornemmelse i arme eller ben
 • Svær eller tiltagende hovedpine
 • Anfald eller krampe
 • Tab af bevidsthed
 • Påvirket bevidsthedsniveau
 • Opkastning
 • Tiltagende rastløs, ophidset eller irritabel

Hjernerystelse hos Børn og Unge

FAQ

 • Husk alders specifikke fysiske og kognitive tests
 • Generelt anbefales en mere konservativ tilgang
 • Forlængede symptomfrie perioder og evt. længere end 24 timer mellem niveauerne i genoptræningen
 • Fokus på familie, forståelse for RTS/RTP

 

Hvad skal man gøre hvis man får hjernerystelse?

 • Ro 1-3 dage; lidt bevægelse og kognitivt lidt læsning, begynd ADL, retur til skole/sport
 • Obs behov for modification af skolearbejdet
 • Ingen Return To Play (RTP) før succesfuld Retur Til Skole (RTS)
 • ALDRIG Retur-Til-Sport samme dag!

 

Hvor hurtigt kommer symptomer på hjernerystelse?

 • Oftest øjeblikkeligt men kan også vare op til 48 timer før de tiltager

 

Hvornår forsvinder hjernerystelse?

 • Symptomer kan tage længere end hos voksne (voksen >10-14 dage, børn >4 uger)
 • Symptomer over 4 uger, henvisning til ekspert
 •  

Her kan du læse om vores akut hjernerystelses konsultation.