Søg

Kropsscreening

En kropsscreening har til formål at afdække din krops ubalancer og skader og identificere potentielle risikofaktorer. Screeningen giver et samlet billede af eventuelle problemer i de forskellige kropsområder. Resultatet fra screeningen bruges til at optimere din fysik og forebygge skader.

Fremgangsmåde
Screeningen foretages af en fysioterapeut efter en fast, anerkendt undersøgelsesmodel. Der udføres en række tests, der kortlægger din krop i forhold til kropsholdning, bevægelighed, styrke, funktion, udholdenhed og koordination.

Efter screeningen vurderer fysioterapeuten resultaterne og udarbejder et forebyggende træningsprogram i forhold til de eventuelle problemområder, som er blevet identificeret ved screeningen.

Har du en aktuel skade, sættes behandling i gang med det samme.

Hvad kan du bruge en kropsscreening til?

Screeningen giver dig et overblik over din krops helbredstilstand, og giver dig indsigt i dine ubalancer og fejlstillinger. Du får vejledning i, hvordan du undgår forkert belastning, og du får et træningsprogram skræddersyet til forebygge dine særlige udfordringer. Tilbagemeldingen er både praktisk, skriftlig og mundtlig.

Du vil derfor hurtigt kunne mærke en fremgang i din krop – få færre smerter, øget styrke og balance samt øget energi i din træning og dine daglige aktiviteter.