En sportsspecifik screening er primært en screening af bevægeapparatet, da den tager udgangspunkt i at forebygge evt. skader.

Der screenes generelt med hensyn til holdning, fejlstilling, bevægelighed, styrke, stabilitet og koordination samt specifikt ud fra kendte problemstillinger i den enkelte idrætsgren, så screeningen får optimal relevans.

Det er vigtigt, at fysioterapeuten har kendskab til din idræt for at kunne vælge de mest optimale tests og fokusere screeningen specifikt til dig.

Resultatet
Ud fra resultatet af den sportsspecifikke screening vil fysioterapeuten kunne give dig korrekt træningsvejledning omkring sæsonplanlægning, styrke- og stabilitetstræning, fodtøj, udstyr og skadesforebyggelse.

Sportsspecifik screening

Et utrolig godt redskab for enhver idrætsudøver. En uddybende screening som identificerer potentielle risikofaktorer hos dig med henblik på at sætte dig i stand til at dyrke din idræt på det ønskede niveau.