En uddybende screening som laves før og efter sæsonen for at kunne give dig specifik information om dine styrker og svagheder i kroppen. Det er et vigtigt redskab for at kunne sammenligne din kropsbalance før og efter en sæson.

Efter “før sæson” screeningen
Du får gennemgået et specifikt forebyggende øvelsesprogram, som du kan bruge i løbet af sæsonen til at forebygge skader.

Efter “efter sæson” screeningen
Du får gennemgået et specifikt genoptræningsprogram, som vil hjælpe dig til at blive klar og evt. skadesfri til den næste sæson.